SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`komst substantiv ~en ~er in|­komst·enfast­ställd regel­bunden ersättning för (stadig­varande) arbete arb.ekon.MOTSATSantonymutgift JFRcohyponymlöncohyponymförtjänst 1cohyponymarvodecohyponymintäkt inkomstdeklarationinkomstlägeextrainkomsten fast inkomsten hög inkomsten låg inkomstdisponibel inkomstsjukpenning­grundande inkomstskatte­pliktig inkomsttaxerad inkomstersättning för ute­bliven inkomsthon har 400 000 kr i årlig inkomstut­gifter för inkomsternas förvärvandeäv. ngt ut­vidgatav­kastning inkomst av kapitaläv. ytterligare ut­vidgatin­täkt statens inkomster och ut­gifteren inkomst (av ngt) (på BELOPP)sedan 1546av lågty. in­komst med samma betydelse; jfr ankomst