publicerad: 2021  
inkonsekvent neutrum inkonsekvent, bestämd form och plural inkonsekventa
in·kon·sekv·ent
adjektiv
inkonsekven´t
som ut­märks av bristande följd­riktighet
de vill både sänka skatterna och öka försvars­anslagen – är inte det inkonsekvent?
belagt sedan 1776