SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1inn`e adverb 1i det inre av ngt psykol.samh.spel.MOTSATSantonym1ute 1 inne i husethan sitter inne och arbetardjupt inne i skogeninne i centrumäv. med försvagad rumsbetydelse, spec.i till­gänglighet i affär e.d. vi har inte den storleken innespec. äv.i tur att spela ut i kort­spel, t.ex. bridge syd var inne och måste ge favörspec. äv.i mål vid tävling e.d. de flesta av löparna är redan innelinje­mannen flaggade men bollen var inte inneäv. bildligthan var så inne i sam­talet att han inte märkte att hon gickhålla inne med ngtinte av­slöja ngtde håller inne med upp­gifter om vilka som var in­blandade i bank­rånet innerst innei själ och hjärtainnerst inne är hon en storstads­människa sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. inne; bildat till 1in 2(hunnen) till rätt läge i fråga om tidsförhållande; ofta med an­tydan om före­gående väntan tid.tiden var inne att handlaäv. försvagatoktober var innesedan 1402öppet brev utfärdat av efterlevande till den dräpte Peter Kylve i Linköping med ålägganden för dråparen (Svenskt Diplomatarium)
2inn`e adjektiv, ingen böjning endast predikativt och i sammansättn. för till­fället populär i ton­givande kretsar vard.admin.psykol.MOTSATSantonym2ute JFRcohyponymfräsigcohyponymhäftig 3 innegrejinnegänggamla prylar är inte inne längresedan 1964efter eng. in med samma betydelse, förk. av in fashion ’på modet’