publicerad: 2021  
innestående ingen böjning
inne|­stå·ende
adjektiv
inn`estående
som än­nu inte ut­nyttjats eller tagits ut om för­mån
innestående (i något) innestående (hos någon)
inne­stående semester; inne­stående lön
belagt sedan 1679