publicerad: 2021  
innevånare inne­vånaren, plural inne­vånare, bestämd plural innevånarna
inne|­vån·ar·en
substantiv
inn`evånare
invånare
en innevånare (i/på något)
en innevånare (i något)
en innevånare (något)
belagt sedan 1498 (brev från Erik Johansson i Stockholm till Svante Nilsson (Grönblad)); fornsvenska innevanare; jfr ur­sprung till invånare