SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
inn`evarande adjektiv, ingen böjning inne|­var·andesom på­går eller är inne nu dvs. i talögonblicket el. i skrivande stund ngt formelltadmin.tid.JFRcohyponymnärvarande 2 under innevarande budget­århan kommer troligen att av­gå under innevarande mandat­periodsedan 1622