SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`omlands adverb in·om|­landsin­om landets gränser mindre brukl. ut­om i förbindelse med ”utomlands”samh.MOTSATSantonymutomlands hon turnerar mycket både utom- och inomlandssedan 1523jfr fornsv. innanlands med samma bet.