publicerad: 2021  
inrätta inrättade inrättat
verb
in`rätta
skapa som organisatorisk enhet
någon inrättar något
in­rätta en ny tjänst; en ny av­delning in­om departementet in­rättades
äv. försvagat an­passa, ordna
allt verkade vara in­rättat på bästa sätt på lägret; en järnvägsvagn som in­rättats som hus­vagn
belagt sedan 1561; efter tyska einrichten 'ordna; in­rätta'; jfr ur­sprung till 3rätt 5
inrättainrättande, inrättning