publicerad: 2021  
insides ingen böjning
in|­sid·es
adjektiv
in`sides
som finns på in­sidan eller i det inre av något
en in­sides fyr­bädds­hytt
ofta bildligt som av­ser eller ut­förs av (med­lem av) inre krets av initierade personer
insidesskildring
in­sides information
belagt sedan 1960-talet; till insida