publicerad: 2021  
inspektion inspektionen inspektioner
in·spekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
formell (kvalitets)kontroll av någon verksamhet; ofta genom besök eller dylikt
inspektionsresa; inspektionsrond
inspektion (av något)
en oanmäld inspektion; inspektion av lokalerna; inspektion av hissarna sker vart femte år
spec. medicin yttre granskning (med ögonen), besiktning (in­uti en organism)
äv. om inspekterande myndighet vanligen i sammansättn. och bestämd form sing.
Datainspektionen
belagt sedan 1587