publicerad: 2021  
instabil instabilt instabila
in·stab·il
adjektiv
[in´-] el. [-i´l]
som lätt rubbas ur något konkret el. abstrakt vilo­läge
JFR ostadig
instabil jäm­vikt; det rådde instabila förhållanden i landet
spec. äv. som lätt faller sönder
en instabil konstruktion
spec. om atom­kärna som lätt sönder­faller radio­aktivt
belagt sedan 1838; till in- och stabil