SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
installationsföreläsning [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar in·stall·at·ions|­före·läs·ning·enföre­läsning av nytillträdande professor vid installation pedag.en installationsföreläsning (om ngn/ngt/SATS)sedan 1893