publicerad: 2021  
instruktion instruktionen instruktioner
in·strukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
an­visning om lämpligt tillvägagångs­sätt spec. med ton­vikt på träning och upplärning
instruktionsbok; instruktionsfilm; personinstruktion
instruktion (av någon) (om något/att+verb/sats)
instruktion (av någon) (om något)
instruktion (av någon) (om sats)
instruktion (av någon) (om att+verb)
en kort instruktion; skriftliga instruktioner; en sjuk­sköterska gav honom instruktioner för att an­vända blodtrycks­mätaren hemma
spec. äv. med inne­börd av före­skrift el. order
ambassadören har fått nya instruktioner från Stock­holm; hon gav dem stränga instruktioner att låsa dörren
äv. om text eller dylikt med an­visningar
en instruktion med­följer mikrovågs­ugnen; instruktionen till den nya mobilen var svår att förstå
belagt sedan 1527