publicerad: 2021  
intågande in­tågandet
in|­tåg·and·et
substantiv
in`tågande
sär­skilt i ut­trycketpå intågande det att vara i färd med att tåga in
flera gäster är på in­tågande
belagt sedan 1973