publicerad: 2021  
intagen intaget intagna
in|­tag·en
adjektiv
in`tagen
1 som placerats på vård­inrättning eller i fängelse
intagen (för något) (i/på något)
intagen (för något) (i något)
intagen (för något) (något)
han är in­tagen för samhälls­vård; hon blev in­tagen på sjuk­hus
ofta substantiverat
de in­tagna på special­avdelningen behandlas i små grupper
belagt sedan 1872
2 i vissa ut­tryck förtjust i någon el. något
intagen (av/i någon/något)
intagen (av någon)
intagen (av något)
intagen (i någon)
intagen (i något)
han blev in­tagen av hennes charm
belagt sedan 1733