publicerad: 2021  
intala intalade intalat
verb
in`tala
1 genom väl­valda ord (försöka) bi­bringa viss upp­fattning, sinnes­stämning eller dylikt
intalan
någon intalar någon något/sats
någon intalar någon något
någon intalar någon sats
han in­talade dem att de måste vänta och se; hon in­talade dem lugn
ofta refl., ibland med bi­betydelse av önske­tänkande
han in­talade sig att hon älskade honom
belagt sedan 1631
2 ofta lös förbindelse, se tala in läsa upp för in­spelning
intalning
någon intalar något
före­draget finns in­talat på band
belagt sedan 1897
intalaintalande