SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
interaktiv [-i´vel.in´-] adjektiv ~t inter|­akt·ivsom har att göra med inter­aktion databehandl.spec.som sker i sam­arbete mellan dator­användare och dator ibl. om problem­lösning, var­vid datorns för­slag fort­löpande korrigeras av an­vändaren en interaktiv webb­tjänstsedan 1977av eng. interactive med samma betydelse; till inter- och 1aktiv