publicerad: 2021  
interferera interfererade interfererat
verb
interfere´ra
fysik på­verka (var­andra) till förstärkning eller försvagning om en våg­rörelse med av­seende på en annan el. ömse­sidigt
något interfererar (med något)
interfererande ljus­strålar
äv. ut­vidgat ut­öva (ömse­sidig) på­verkan
överlagringen av tids­förlopp som interfererar med var­andra gör det svårt att följa händelse­förloppet
belagt sedan 1840; se ur­sprung till 1interferens!!
interfererainterfererande, interferering, 1interferens