SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
interferon [´n] substantiv ~et inter·fer·on·etett protein som bildas i celler vid virus­infektion och bi­drar till att öka motstånds­kraften mot nya virus­infektioner med.sedan 1964av eng. interferon med samma betydelse, till interfere ’hindra’; jfr 2interferens