SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
interimsregering [in`-el.-im`s-] substantiv ~en ~ar inter·ims|­reg·er·ing·entill­fällig regering som fungerar tills en varaktig regering hunnit ut­ses vanligen i sam­band med regerings­kris samh.urspr. om regering under stats­chefens från­varosedan 1638