SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
interna´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en in·tern·at·etskola där eleverna även bor och äter pedag.JFRcohyponymexternat äv. om själva skol­formeninternatskolaäv. all­männare, särsk. om kortare undervisningsperiod när elever och lärare är samlade hela tiden och bor till­sammanstvå internat in­går i distans­kursensedan 1872av fra. internat med samma betydelse; jfr 1intern