SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
internationa´l substantiv ~en ~er inter·nat·ion·al·envanligen best. f. sing.; ofta i sammansättn. (benämning på) internationell samman­slutning av nationella arbetar­organisationer om diverse o­lika samman­slutningar av facklig el. politisk art, vanligen social­demokratiska el. kommunistiska pol.till den första internationalens grundare hörde bl.a. MarxFria fackföreningsinternationalenäv. ut­vidgatde konservativa partiernas internationaläv. som namn på arbetar­rörelsens mest kända kamp­sångvanligen med versal sjunga Internationalensedan 1873till inter- och lat. na´tio ’folk’