SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
interne´ra verb ~de ~t in·tern·er·arförsätta i fängsligt förvar på o­bestämd tid vanligen som på­följd till upp­repade grova brott histor. i Sverigesamh.vissa återfalls­förbrytare interneradesäv. i före­byggande syfte och då vanligen utan rätte­gångunder an­dra världs­kriget hölls många i USA bo­satta japaner interneradevid stats­kuppen internerades alla potentiella politiska mot­ståndareinternera ngn (ngnstans)sedan 1855av fra. interner ’in­spärra’; jfr 1intern,2 Subst.:vbid1-196138internerande, internering