SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
interpunkte´ra verb ~de ~t inter·punkt·er·arsätta ut skilje­tecken i skriven text pedag.språkvet.många elever kunde inte interpunkterainterpunktera (ngt)sedan 1815till interpunktion Subst.:vbid1-196186interpunkterande, vbid2-196186interpunktering; interpunktion