publicerad: 2021  
inträngande ingen böjning
in|­träng·ande
adjektiv
in`trängande
grundlig och djup­gående om fram­ställning eller dylikt
en in­trängande analys
belagt sedan 1815