publicerad: 2021  
intressera intresserade intresserat
intr·ess·er·ar
verb
intresse´ra
väcka och hålla kvar intresse hos någon
någon/något intresserar (någon) (för någon/något/att+verb)
någon intresserar (någon) (för någon)
någon intresserar (någon) (för något)
någon intresserar (någon) (för att+verb)
något intresserar (någon) (för någon)
något intresserar (någon) (för något)
något intresserar (någon) (för att+verb)
hon försökte intressera honom för projektet; historia intresserar honom
någon gång äv. i absolut konstruktion
något intresserar
romanens filosofiska av­snitt intresserar mindre än de rent berättande delarna
ibland äv. vara av betydelse för
något intresserar någon
pengar intresserar mig inte; det intresserar mig inte vad du tycker
belagt sedan 1744; av franska intéresser; till intresse