publicerad: 2021  
intuition intuitionen intuitioner
intu·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
förmåga till omedelbar upp­fattning eller bedömning utan (med­veten) till­gång till alla fakta; ofta i mots. till logiskt resonerande förmåga
arbeta på intuition; hon anade med barnets intuition att allt inte stod rätt till mellan föräldrarna
belagt sedan 1850; av franska intuition med samma betydelse; till lat. intue´ri 'se på, beskåda'