SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
iscensättning [ise`n-] substantiv ~en ~ar i·scen|­sätt·ning·enkonstnärliga för­beredelser för upp­förande (på scen) av skåde­spel e.d. scen.iscensättning om­fattar för­utom själva regin ock­så dekor, ljus­sättning m.m.äv. om den färdiga före­ställningenNN:s iscensättning av Hamleten iscensättning (av ngt)sedan 1879