publicerad: 2021  
ism ismen ismer
ism·en
substantiv
något skämtsamt (konst)riktning som bildat skola
impressionismen, expressionismen och andra ismer
belagt sedan 1810; jfr ur­sprung till -ism