SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
isolationism [-∫onis´m] substantiv ~en isol·at·ion·ism·ensträvan in­om nation att und­vika engagemang utan­för de egna gränserna pol.isolationismen var led­stjärnan för USA:s politik under mellankrigs­tidenäv. all­männaresträvan efter isolering sedan trol. 1920-talet