SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
isole´rad adjektiv isolerat isol·er·adsom saknar (sociala) kontakter med om­givningen admin.sociol.JFRcohyponymensligcohyponymensam man blir lätt isolerad både i stor­staden och i gles­bygdenäv. om till­stånd e.d.hans isolerade till­varoäv.en­staka o­lyckan var ingen isolerad händelseisolerad (från ngn/ngt)sedan ca 1780