SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
is´ter substantiv istret istr·etfett från djur särsk. svin men äv. häst och gås kokk.JFRcohyponymspäckcohyponymtalg svinisteräv.flott sese2flott sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. ister; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. grek. en´tera ’in­älvor’