SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`bördig äv. jäm`nbördigjäm`nbördig adjektiv ~t jäm(n)|­börd·igsom befinner sig på samma kvalitetsmässiga nivå som ngn annan person el. före­teelse (som fram­går av samman­hanget) admin.JFRcohyponymjämlikcohyponymjämngod laget mötte en jämbördig mot­ståndaremånga an­ser att Venedigoperan är fullt jämbördig med La Scalaäv. med inne­börd av ömse­sidighetde båda sökandena var praktiskt taget jämbördigajämbördig med ngn/ngt, ngra är jämbördigasedan 1853jfr fornsv. iämbyrdhoger ’lik­ställd med hän­syn till börd’