SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jet´ substantiv ~en jet·en1vanligen i sammansättn. kraftig gasstråle som alstras i reaktions­motor och ut­nyttjas för driv­kraft ofta med ton­vikt på motorn el. på flyg(plan) med så­dan motor trafik.JFRcohyponymrea- jetdrivenjetflygjetmotorjettrafikflyga jetäv. om kraftig, snabb stråle el. strömjetpistoljetsprutajetstrålejetströmsedan 1958av eng. jet med samma betydelse, urspr. ’stråle’, till jet ’kasta, spruta fram’; av fra. jeter ’kasta, slunga’; ur lat. jacta´re ’kasta’; besl. med jetong 2gagat matrl.mineral.sedan 1832av eng. jet med samma betydelse; av fornfra. jayet med samma betydelse; av lat. gaga´tes, se gagat