SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jobbgaranti [jåb`-] substantiv ~n ~er jobb|­gar·anti·eren arbetsmarknads­politisk åt­gärd som inne­bär att arbets­lösa ungdomar mellan 16 och 24 år (efter 3 månaders in­skrivning vid arbets­förmedlingen) får ökat stöd i sitt sökande efter arbete kombinerat med praktik och ut­bildning arb.sedan 1992