publicerad: 2021  
jojk jojken jojkar
jojk·en
substantiv
[jåj´k]
ett improviserat samiskt sång­sätt med korta enkla motiv som upp­repas fort­löpande i avancerade rytmiska mönster ofta med in­slag av menings­lösa stavelser
jojklåt; jojksång
en jojk (om någon/något/sats)
en jojk (om någon)
en jojk (om något)
en jojk (om sats)
äv. om mot­svarande sång­stycke
en jojk om fjällvidderna; han fram­förde en jojk från Ammarnäs­området
belagt sedan 1908; till jojka