SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jon substantiv ~en ~er [jo´n-] jon·enelektriskt laddad atom eller atom­grupp fys.gasjonvätejonpositiva och negativa jonersedan 1841till grek. ion´ ’vandrande’, till ien´ai ’gå’; jfr anjon