SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jo`rda verb ~de ~t jord·ar1sätta (elektrisk an­ordning) i förbindelse med jorden av säkerhets­skäl eltekn.ett jordat ut­tagen jordad lampaalla kontakter i köket är jordadejorda ngtsedan 19002jord­fästa högt.; nu­mera mindre brukl.relig.jorda ngnsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. iordha Subst.:jordande, vbid2-198749jordning (till 1)