SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jo`rdart substantiv ~en ~er jord|­art·entyp av jord geol.jordbr.sesejord 1 JFRcohyponymjordmån sedimentära jordartervattenförande jordarterde o­lika jordarternas förut­sättningar för odlingspec. geogr. och geol.av­lagring med lös struktur bestående av sönder­smulade berg­arter och rester av levande organismer sedan 1732