publicerad: 2021  
journalföra journalförde journalfört, presens journalför
verb
[∫orna`l-]
an­teckna eller föra in i journal
journalföra någon/något/sats
journalföra någon
journalföra något
journalföra sats
läkaren hade glömt att journal­föra ett par patienter
belagt sedan 1893
journalförajournalförande, journalföring