SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
käck adjektiv ~t som handlar o­förskräckt och med glatt humör admin.psykol.JFRcohyponymhurtigcohyponymkavatcohyponymfrimodig en käck töskäcka gossarhan klev käckt fram och höll ett litet tal (adv.)äv. om handling e.d.ett käckt skratten käck reklam­sloganäv. om före­mål som ger liknande in­trycken käck kepsen käck knut på hals­dukenibl. äv. med all­mänt positivt inne­bördvad käckt, då kan vi åka till­sammans!käck (att+V)sedan ca 1580av ty. keck med samma betydelse; nära besl. med kvick