publicerad: 2021  
kämpatakter plural
kämpa|­takt·er
substantiv
käm`patakter
var­dagligt; sär­skilt sport (ut­tryck för) vilja att kämpa
laget har visat fina kämpa­takter i elit­seriens första om­gångar
belagt sedan 1938