SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
känn`armin substantiv ~en ~er känn·ar|­min·en(sak­kunnig) min som ut­trycker en kännares snabba och säkra bedömning av ngt komm.hon granskade hästarna med kännarminsedan 1792