publicerad: 2021  
känslighet känsligheten känsligheter
substantiv
kän`slighet
1 det att vara känslig för yttre på­verkan; om person
infektionskänslighet; ljudkänslighet
hög känslighet; låg känslighet
känslighet för beröring; ökad känslighet för ljud; känslighet för väderomslag och sinnes­stämningar
spec. äv. om förmåga att leva sig in i något och ge ut­tryck för detta
en ena­stående känslighet i tolkningen av Brahms
äv. i fråga om instrument
mätarens känslighet för vibrationer
belagt sedan 1787
2 det att vara känslig om ärende; och där­för kräva viss försiktighet
en hög grad av politisk känslighet; sträng sekretess på grund av ärendets känslighet
belagt sedan 1972