publicerad: 2021  
kärnämne kärn­ämnet kärn­ämnen
kärn|­ämn·et
substantiv
`rnämne
äldre beteckning, er­satt av "gymnasie­gemensamt ämne" ämne i gymnasie­skolan som är obligatoriskt på alla program
svenska, engelska och matematik är tre av kärn­ämnena i gymnasie­skolan
belagt sedan 1968