SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rnbränsle substantiv ~t ~n kärn|­brän·sletämne som kan av­ge kärn­energi särsk. om uran i kärn­reaktor tekn.kärnbränslehanteringupp­arbetning av ut­bränt kärnbränslesedan 1956efter eng. nuclear fuel med samma betydelse; till lat. nuc´leus ’kärna’; jfr nukleon