SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`nshandel substantiv ~n köns|­handelnförsäljning och köp av sexuella tjänster NollJFRcohyponymprostitution den öppna könshandeln i Stock­holm minskade kraftigt genom sexköps­lagensedan 1982