publicerad: 2021  
könsmogen könsmoget könsmogna
köns|­mogen
adjektiv
`nsmogen
som kan fort­planta sig och där­med har fått karakteristiska (manliga el. kvinnliga) köns­egenskaper; om (halv­vuxen) person el. (ofta) djur
JFR manbar
bli tidigt köns­mogen; torsken blir köns­mogen vid 2–6 års ålder
belagt sedan 1860