SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`pare substantiv ~n äv. vard. köparn, plur. ~, best. plur. köparna köp·ar·enperson, före­tag e.d. som köper ngt handel.yrk.JFRcohyponymkundcohyponymklient konstköparedet var svårt att hitta köpare till husetut­ländska köpare driver upp prisernaköpare (av ngt)köparens marknadsemarknad 2 sedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. köpare