SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kaledo´nisk adjektiv ~t kaledon·isksom har att göra med en bergskedjeveckning från Spetsbergen till västra Ir­land inklusive den skandinaviska fjäll­kedjan land.den kaledoniska bergs­kedjanäv. om liknande veckningar i an­dra världs­delarsedan 1880till lat. Caledon´ia, romarnas namn på Skott­land